Sunday, July 31, 2005

วันนี้Kitty dear มี ที่ปิ้งขนมปังkitty มาฝากเพื่อนกัน เวลาเราทานขนมปัง ก็เพิ่มความอร่อยขึ้นเพราะรูปแบบน่ารักของมันทำให้เราน่ารับประทานกันมากขึ้น ยิ่งทานกับนม ยิ่งมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารมากขึ้นด้วยนะคะ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home