Sunday, July 31, 2005

มาแล้วจ้าของน่ารัก ๆ ๆ ของ kitty เพื่อนเราวันนี้มี ปากกา ตุ๊กตา น่ารักมากขอบอก
รีบซื้อนะของมีจำนวนจำกัดติดต่อสอบถามได้ที่ kittydear shop ทุกสาขาทั่วประเทศ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home